Nummer 8

  • Tekst: Wouter Vanmol
  • Muziek: Jan De Wint & Tot Morgen

Ik wil een wereldwonder bouwen
In plastiek of in graniet
Iets dat tot aan de hemel rijkt
Voor minder ga ik niet

Geen piramide of boehda beeld
Da’s allemaal al gedaan
Het mijne zal een wonder wezen
Ik ben wat je noemt megalomaan

Gewoon is echt belachelijk
En groot nog veel te klein
Ik wil iets onvergankelijks
Ik wil de grootste zijn

Op één lijn met Napoleon
Beter doen dan Djingiz Khan
Karel De Grote wordt een kleintje
Als ik ernaast zal staan

Een moderne ark van Noah
Een menslievende Cycloop
Een woordenboek in Braille
Nee wacht … da’s te goedkoop

Een reuzerad voor reuzen
Een ivoren rolschaatsbaan
Een gigantesk hobbelpaard
Of een fritkot op de maandag

Binnen enkele honderden jaren
Kent men nog steeds mijn faam
Vraag aan een kind wat het wil worden
En het noemt gewoon mijn naam