• Tekst: Gerd De Smet
  • Muziek: Gerd De Smet & Tot Morgen

 

Ooit was hij jonger
Hij dacht dat hij alles kon
Hij voelde zich zo bijzonder
En dat is hoe het begon

De mensen stelden vragen
De mensen waren bang
De schuld begon te knagen
En de nachten duurden lang

    Zonder ochtendlicht

Hij moest iets zien te vinden
Dat hem beschermen zou
Een rad voor het oog van een blinde
Iets als een jas tegen de kou
Dus op een mooie lentemorgen
Vielen zijn ogen dicht
Hij voelde zich geborgen
In het ochtendlicht

    Ochtendlicht

Hij dacht: 'Niemand ziet mij,
In het ochtendlicht.'
Maar de dageraad zei mij:
'Je hebt je ogen dicht !'

    In het ochtendlicht

    Hij is een rockster, Casanova
    Hij verleid je met de salsa
    Hij brengt harmonie en liefde
    Met een zomerzoete blabla.

En toen kwam zij
Een sprankele stilte
En toen ging zij
Een oeverloze kilte
En dan komt de tijd
Dat hij ziet wat hem spijt
Ja dan komt de tijd
Dat hij merkt
Hoe hij haar en zij hem
Benijdt

Weg is 't ochtendlicht.
Ochtendlicht

Home > Teksten > Ochtendlicht